14.6.11

...

Η Ουσία είναι θέμα αισθητικής.
Πατρίδα μου
Και λόγος για νά
Είναι όσοι αντιλήφθηκαν τον κόσμο
Με τις ίδιες λέξεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΟΙ ΑΝΑΓΝΏΣΤΕΣ ΜΑΣ ΠΕΘΑΊΝΟΥΝ ΠΡΌΩΡΑ.
(Σε αυτό οφείλονται και τα μηδενικά στα σχόλια)