11.11.10

Τί ωραία που θα ταίριαζα τη ζωή σου άν ήμουν εσύ.
Τί ωραία που θα ταίριαζες τη ζωή μου άν ήσουν εγώ.
Μόνο που δεν θά σουν εσύ.
Κι ούτε που εγώ θά 'μουν εγώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΟΙ ΑΝΑΓΝΏΣΤΕΣ ΜΑΣ ΠΕΘΑΊΝΟΥΝ ΠΡΌΩΡΑ.
(Σε αυτό οφείλονται και τα μηδενικά στα σχόλια)