4.4.09

Πολλές φορές, η κούραση σ' αυτή τη ζωή είναι θέμα γρήγορης αντίληψης...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΟΙ ΑΝΑΓΝΏΣΤΕΣ ΜΑΣ ΠΕΘΑΊΝΟΥΝ ΠΡΌΩΡΑ.
(Σε αυτό οφείλονται και τα μηδενικά στα σχόλια)